неопитен

неопитен
прил. - непривикнал, несвикнал, неупражнен, несръчен, непохватен, некадърен, бездарен, некомпетентен, невещ, неумел, неук, неподготвен
прил. - зелен, неврял, неузрял, вчерашен, дете, аджамия
прил. - гол, неоперен, без перушина, незрял
прил. - девствен, неизпитан, нов, пръв
прил. - млад, доверчив, наивен
прил. - младежки
прил. - безпомощен, не от този свят
прил. - необучен, необразован

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • чирак — (тур. cirak) 1. ученик при мајстор занаетчија 2. слуга во дуќан 3. неопитен, неискусен човек …   Macedonian dictionary

  • аджамия — същ. неопитен, новак, несвикнал, непривикнал, неумел, неук, неспособен, некадърен, неупражнен, несръчен, необигран, неориентиран …   Български синонимен речник

  • без перушина — словосъч. гол, неоперен, неопитен, незрял …   Български синонимен речник

  • безпомощен — прил. беззащитен, изоставен, безсилен, слаб, немощен прил. безизходен, безнадежден прил. неопитен, наивен, не от този свят прил. слисан, смаян, изплашен …   Български синонимен речник

  • вчерашен — прил. довчерашен, доскорошен, досегашен, неотдавнашен, пресен прил. млад, неопитен, нов, аджамия, дете …   Български синонимен речник

  • гол — същ. необлечен, съблечен, разсъблечен, разголен, непокрит, непостлан, необрасъл същ. беден, дрипав, голтак, бедняк, окъсан същ. лишен същ. неоперен, без перушина, неопитен, незрял същ. неподправен, неукрасен …   Български синонимен речник

  • девствен — прил. целомъдрен прил. чист, непорочен, непокварен, неопетнен, нравствен, невинен прил. запазен, непокътнат, незасегнат прил. неопитен, неизпитан, нов, пръв прил. първобитен, предисторически, прастар, вековен прил. недоко …   Български синонимен речник

  • дете — същ. рожба, чедо, син, отроче, младенец, наследник същ. младеж, хлапе, хлапак, малък, малолетен същ. неопитен, неук, неузрял същ. наивен, доверчив същ. невинен, непокварен, чист, неопетнен същ. потомък, потомство, поколен …   Български синонимен речник

  • детински — прил. детски, момчешки, хлапашки прил. неопитен, несериозен, повърхностен, лекомислен, незрял, необмислен, безразсъден прил. невинен, чист, наивен, простодушен, незлобив прил. прост, непринуден, откровен като дете …   Български синонимен речник

  • доверчив — прил. лековерен, наивен, простодушен, простосърдечен, добродушен, добряк, лекомислен прил. доверен, ползуващ се с доверие, интимен прил. млад, неопитен, зелен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”